Publicly-Known Space

 

Delft University of Technology
Oxford Brookes University
University of Zagreb
and
University of Rijeka

Exhibition

Hartera/Školjic/Rijeka
Could it be…. this too?

on invitation of
Association of Architects of Rijeka
Department of Culture
City of Rijeka

17-27 October 2014

Association of Architects of Rijeka
Ivana Dežmana 2a
Rijeka, Croatia

Four European universities explored the revitalisation of the former paper factory in Rijeka within the entire zone Školjić. For a large number of people from Rijeka, this former industrial zones, including zone Školjić does not exist in their mental image of the city or they are perceived as areas without access. The purpose of this exhibition could be seen at least a three-fold: to introduce the younger generation of citizens of Rijeka with its own city throughout its coverage; show them a way of growth and development of the city; affect the development of sensitivity to the construction heritage not only the representational type but that is often considered to be the not worth watching.

Technische Universiteit Delft
Oxford Brookes University
Sveučilište u Zagrebu
i
Sveučilište u Rijeci

Izložba

Hartera/Školjic/Rijeka
Moglo bi… i ovako?

na pozivu
Društvo Arhitekata Rijeka
Odjel za Kulturu
Grada Rijeke

17- 27 Listopada 2014

Društvo Arhitekata Rijeka
Ivana Dežmana 2a
Rijeka, Hrvatska

Četiriju europskih sveučilišta istražili revitalizacije bivše Tvornice papira Rijeka i cijele zone Školjić. U mentalnoj slici vlastitoga grada većeg broja Riječana bivše industrijske zone, uključujući i zonu Školjić, ne postoje ili ako postoje, percipiraju se kao zone bez pristupa. Svrha posjeta ovoj izložbi mogla bi se vidjeti u najmanju ruku kao troslojna: upoznati mlađe generacije Riječana s vlastitim gradom u cijelom njegovom obuhvatu; pokazati im jedan od načina rasta i razvoja grada; utjecati na razvoj senzibiliteta prema građevinskom nasljeđu ne samo onog reprezentativnog tipa nego i onog često smatranog ne vrijednim gledanja.

Continue reading